KunkkuPaljun vuokrasopimusehdot

Vuokralle ottajan on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralle ottaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta.

Kalustossa mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokralle ottajan vastuulla. Vuokralle ottaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. Vuokranantaja vastaa paljukärryn normaalista kulumisesta. Mahdollisista kulumisista johtuvista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa paljukärryn/kylpytynnyrin käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kevytperävaunun ja kylpytynnyrin (myöhemmin laite) luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä.

Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan. Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, mikäli vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokraajan päättymistä.

Vuokran maksu

Vuokran maksu suoritetaan siten, että vuokra maksetaan heti varauksen yhteydessä osoitteessa www.karrikunkku.fi. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljua palauttaessa.

Vuokramaksun maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Pay verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut vuokraajalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Vuokrasuhde syntyy  asiakkaan ja vuokraajan välille. Vuokranantajan vastuulla ovat kaikki vuokraamiseen liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Pay:sta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay-palvelun kautta voit maksaa:

 • verkkopankkitunnuksilla,
 • lompakolla,
 • maksukorteilla (credit/debit),
 • laskulla
 • osamaksulla.

Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay -lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay -lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 3154 2037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Vuokrasopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen vähintään 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen vähintään 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 50 eurolla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, ei vuokramaksua palauteta.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti.

Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuupykälässä olevat asiat.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 500 €. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, sisäpintojen harjaaminen ja huuhtelu sekä kamiinan tyhjennys. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50 €.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

 • Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
 • Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 • Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
 • Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä.
 • Ajaminen tyhjillä renkailla.
 • Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä.
 • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot.
 • Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa.
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella.
 • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten.
 • Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
 • Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta.

Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Vuokralainen saa vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajanlukuun enintään 50 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Soita
Sijainti